Tag: first choice

Trọn bộ giáo trình Smart Choice

1 Comment

http://3.bp.blogspot.com/-Ek0tGW6kEvc/Uvs_cAKFpgI/AAAAAAAABMw/34kpFuib1Aw/s1600/bo_giao_trinh_First_Choice_Smart_Choic.jpg

Bao gồm first choice, smart choice 1, smart choice 2, smart choice 3.

Các tài liệu của 1 level gồm: student book, teacher book, workbook, Cdroom software…

Trọn bộ bản mềm: 80.000 VNĐ

Bản in: Báo giá 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com