Tag: maritime

Từ điển hàng hải Anh – Việt, English – Vietnamese Maritime Dictionary, Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải

Từ điển hàng hải Anh – Việt, English – Vietnamese Maritime Dictionary, Nhà Xuất Bản Giao Thông Vận Tải

Báo giá: Sách gốc: 200.000 đ (chưa ship) | Bản mềm PDF: 150.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo : 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com