Tag: nguyen thi thu hue

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 10, Nguyễn Thị Thu Huế

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 10, Nguyễn Thị Thu Huế

  • Ôn tập tiếng anh theo chương trình chuẩn của bộ Giáo dục đào tạo
  • Ôn tập kiến thức theo từng bài học
  • Đề kiểm tra tiếng Anh 15 phút, 45 phút, học kỳ I, Học kỳ II
  • Tuyển chọn một số đề thi Olympic chính thức

274 trang

Báo giá: Bản mềm PDF/Doc: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com