Tag: truong van gioi

Khẩu ngữ thường dùng trong tiếng Hán hiện đại, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục biên dịch

[​IMG]
Khẩu ngữ thường dùng trong tiếng Hán hiện đại, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục biên dịch

Đọc thử: LINK
Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Giáo trình thư tín thương mại hoa việt, Trương Văn Giới, Giáp Văn Cường, Phạm Thanh Hằng

[​IMG]

[​IMG]
[​IMG]

Giáo trình thư tín thương mại hoa việt, Trương Văn Giới, Giáp Văn Cường, Phạm Thanh Hằng

438 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tập viết chữ Hán dùng với bộ giáo trình Hán Ngữ, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Tập viết chữ Hán dùng với bộ giáo trình Hán Ngữ, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục
244 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Hướng dẫn tập viết chữ Hán dùng với bộ giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

[​IMG]

[​IMG]
Hướng dẫn tập viết chữ Hán dùng với bộ giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ |
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com

Sổ tay ngữ pháp tiếng Hán hiện đại, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Sổ tay ngữ pháp tiếng Hán hiện đại, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ  | Bản sách in: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Hướng dẫn tập viết chữ Hán, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

[​IMG]

Hướng dẫn tập viết chữ Hán, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

Dùng với bộ giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa

Bản mềm PDF: 40.000 đ | Bản sách in: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Giáo trình ngữ pháp tiếng Hán hiện đại, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

Báo giá: bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách photo: 120.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Bài tập luyện dịch Việt Hoa, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

Bài tập luyện dịch Việt Hoa, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục | Dùng với bộ 301 Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com