Tiếng Trung quốc khi đi du lịch, Lý Chụ Quyên, Chu Trọng Thu