Tuyển tập các bài luận học sinh giỏi văn quốc gia Trung Quốc 全国高中生作文全编:珍藏卷 图书介绍:本书精选最近三年高考话题作文,提供最全、最新话题作文,并分为“热门话题”、“时事话题”、“分类话题”等类别,以利于学生的学习。在此基础上,从话题精选、评判标准、创新思路等方面为学生提供专业性辅导,可以说是最权威、最畅销的一本最佳作文辅导书。 555 trang Báo giá: Bản mềm PDF: 80.000 đ Liên

Read More