Truyền thống và phong tục nước Anh, Traditions customs in great Britain