Tag: deutsch

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu, Giáo trình tự học hoàn chỉnh nhất, Paul Coggle, Heiner Sehenke

Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu, Giáo trình tự học hoàn chỉnh nhất, Paul Coggle, Heiner Sehenke

Báo giá: bản mềm PDF: 40.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển Việt Đức, Worterbuch Deutsch Vietnamesisch, Ho gia Huong, Do Ngoan, Boscher

Từ điển Việt Đức, Worterbuch Deutsch Vietnamesisch, Ho gia Huong, Do Ngoan, Boscher

Báo giá: bản mềm PDF: 60.000 đ | Bản sách: 120.000 đ
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Tiếng Đúc (Deutsch) – Dương Đình Bá

Tiếng Đúc (Deutsch) – Dương Đình Bá

Soạn giả Dương Đình Bá đã trải qua nhiều thập niên làm công tác ngoại giao và đối ngoại (tại Berlin, hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ 1966 đến 2001), tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác biên dịch và phiên dịch ngôn ngữ Đức. Là cử nhân Đức ngữ, ông tốt nghiệp ngành ngữ văn Đức tại trường Đại học Leipzig / miền Đông nước Đức năm 1966. Hiện nay ông là phó chủ tịch họi hữu nghị Việt – Đức TP HCM, là giảng viên và dịch giả tiếng Đức. Ông đã biên soạn một số sách liên quan đến Đức ngữ, đã xuất bản tại TP HCM, trong đó có cuốn Cẩm nang Hướng dẫn du lịch Đức-Việt.

Báo giá: Sách gốc: 120.000 đ || Bản mềm PDF: 70.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com