Tag: phan nghia

Từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa Anh – Việt, Nguyễn Thành Yến

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Từ điển đồng nghĩa và phản nghĩa Anh – Việt, Nguyễn Thành Yến

Báo giá: bản mềm PDF: 70.000 đ  |Bản sách: 120.000 đ  (chưa ship)
Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Từ điển từ đồng nghĩa từ phản nghĩa Hoa Việt by Trương Văn Giới, Phạm Văn Hỷ, Nguyễn Thị Nam

Từ điển từ đồng nghĩa từ phản nghĩa Hoa Việt by Trương Văn Giới, Phạm Văn Hỷ, Nguyễn Thị Nam

Từ điển cần thiết cho người học tiếng Trung, có phiên âm và ví dụ minh họa cho các từ vựng

Báo giá: 200.000 đ (chưa ship) Số lượng chỉ còn 1 bảnbản mềm PDF: 50.000 đ 

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com