Bộ sách Daily Warm Up Reading 10 books

Các cuốn trong bộ sách bao gồm:

1. Daily Warm-Ups Reading Grade 1
2. Daily Warm-Ups Reading Grade 2
3. Daily Warm-Ups Nonfiction Reading Grade 2
4. Daily Warm-Ups Reading Grade 3
5. Daily Warm-Ups Reading Grade 4
6. Daily Warm-Ups Reading Grade 5
7. G6 – Daily Warm-Ups – NonFiction Reading Grade 6
8. G6 – Daily Warm-Ups – Reading Grade 6
9. Daily Warm-Ups Reading Grade 7
10. Daily Warm-Ups Reading Grade 8

Bộ sách dành cho học sinh tự học đọc hoặc làm giáo trình cho giáo viên giảng dậy. Qua các bài đọc và các bài tập, học sinh sẽ được học từ thấp đến cao các chủ đề từ khoa học, lịch sử, xã hội, tự nhiên… để xây dựng vốn từ vựng và các cấu trúc câu, đồng thời tăng cường khả năng đọc hiểu Tiếng Anh.

Báo giá: Bản mềm: 200.000 đ – Bản cứng:

Mua trọn bộ: 800.000 đ

Mua lẻ: 90.000 đ/ 1 cuốn

Liên hệ: 0988674911. Email: tailieuso@gmail.com