English reader for Higher Technical Schools | Tiếng anh cho các trường công nghệ

Cuốn sách cung cấp cho người học khả năng đọc hiểu những kiến thức về công nghệ, những thuật ngữ chuyên môn và từ vựng và lối viết của các văn bản tài liệu kỹ thuật.

Báo giá: Sách: 50.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911