Tag: Cengage learning

Active Skills for Reading 3, 3rd, Neil J Anderson, National Geographic Learning, Cengage Learning

Active Skills for Reading 3, 3rd, Neil J Anderson, National Geographic Learning, Cengage Learning

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

 

Grammar in context 3, fifth Edition, Sandra N. Elbaum, cengage learning, Heinle, National Geographic Learning

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Grammar in context 3, fifth Edition, Sandra N. Elbaum, cengage learning, Heinle, National Geographic Learning

Báo giá: Bản mềm PDF: 40.000 đ 

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Reading explorer foundations, Student book + Mp3 + Teacher’s guide Becky Tarver-Chase, David Bohlke, National Geographic Learning, Cengage Learning

Sách giáo viên – Teacher’s guide

Reading explorer foundations, Student book + Mp3 + Teacher’s guide Becky Tarver-Chase, David Bohlke, National Geographic Learning, Cengage Learning

Báo giá: Bản mềm: Student book: 40.000đ , Mp3: 10.000 đ , Teacher’s Guide : 30.000 đ

Bản sách in mầu: Student book: 220.000 đ, Teacher guide: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Reading explorer 5 Third Edition 3rd | Cengage Learning | National Geographic Learning

Reading explorer 5 Third Edition 3rd | Cengage Learning | National Geographic Learning

Báo giá: Bản mềm PDF: 60.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com

Reading explorer 4 Second Edition 2nd | Cengage Learning | National Geographic Learning by Paul Macintyre, David Bohlke

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Reading explorer 4 Second Edition 2nd | Cengage Learning | National Geographic Learning
Paul Macintyre, David Bohlke
Full color – 224 pages

Báo giá: Sách  màu  : 240.000 VNĐ | Bản PDF màu full color: 70.000 VNĐ | Sách photo: 80.000 VNĐ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/Zalo: 0988.674.911 Email: tailieuso@gmail.com

Reading Explorer 2 by Paul MacIntyre and David Bohlke | Cengage Learning | National Geographic Learn

 

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
Reading Explorer 2 by Paul MacIntyre and David Bohlke | Cengage Learning | National Geographic Learning

 Báo giá: Bản PDF: 50.000 VNĐ | Bản sách in: 80.000 VNĐ
Liên hệ: Hotline/ Zalo: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com

Bridge to ielts pre-intermediate intermediate band 3.5 to 4 teacher’s book

Bridge to ielts pre-intermediate intermediate band 3.5 to 4 teacher’s book (PDF color)

Ngoài ra Shop còn có bộ Audio CD mp3 của Student Book bản đầy đủ file, không bị thiếu như các bản chia sẻ trên mạng!

Báo giá: Bản PDF: 120.000 VNĐ

Bản sách in: 150.000 VNĐ

Liên hệ: Hotline/ Zalo: 0988674911 Email: tailieuso@gmail.com

Giáo trình Life 2 – National Geographic Learning – Cengage Learning by John Hughes, Paul Dummett, Helen Stephenson

Giáo trình Life 2 – National Geographic Learning – Cengage Learning by John Hughes, Paul Dummett, Helen Stephenson
Báo giá: 80.000 đ
Liên hệ: Hotline / Zalo: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com

Reading explorer 1 cengage learning | National Geographic Learning by Nancy Douglas and David Bohlke

Reading explorer 1 cengage learning | National Geographic Learning

Sách luyện kỹ năng đọc cho học sinh! Phù hợp với học sinh cấp 1 và cấp 2. Nâng cao khả năng đọc hiểu. Đọc các kiến thức liên quan đến khoa học tự nhiên, thiên nhiên…

Báo giá sách: Sách in 80.000 đ | Bản sách PDF: 50.000 đ

Liên hệ: Hotline/ Zalo : 0988.674.911

email: tailieuso@gmail.com

Đĩa nghe và phần mềm English Explorer 1 | Workbook Audio cd và MultiRom

Đĩa nghe và phần mềm English Explorer 1 | Workbook Audio cd và MultiRom

ISBN: 978-1-111-05525-7

ISBN: 978-0-495-90861-6

NXB: National Geographic Learning | Cengage Learning

Báo giá: 40.000 đ

Liên hệ: 0988674911 email: tailieuso@gmail.com