Thuật Ngữ Hàng hải – Ngô Khắc Lễ

Cùng bạn đọc:
Chỉ chưa đầy 2 tuần lễ sau khi phát hành, cuốn “thuật ngữ hàng hải” đã được tiêu thụ hết, có thể một phần là nhờ nhiều thuật ngữ không chỉ được giải thích kỹ mà còn kèm theo ví dụ, chẳng hạn như với thuật ngữ “head charter”, “interim voyage”…
Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn gần xa, đặc biệt là những bạn mà tác giả chưa có dịp gặp mặt, về những ý kiến đóng góp, tài liệu thao khảo (cuốn “Dictionary of Shipping Terms” của Peter Brodie, “Sổ tay kinh tế hàng hải” của vietfracht, tài liệu trên internet… ) và rất mong có một ngày được trực tiếp cảm ơn các bạn.
Nhân đây,xin được lưu ý, thuật ngữ hàng hải là một phần của nghiệp vụ hàng hải. Tự suy luận hoặc phán đoán có thể cho những kết quả sai bất ngờ, chẳng hạn như thuật ngữ”direct ontinuation”.

Báo giá: Bản mềm ebook PDF: 60.000 VNĐ

Liên hệ: Hotline/zalo: 0988674911 || Email: tailieuso@gmail.com