Từ điển kĩ thuật đường Ô tô, Việt, Pháp, Anh, Hiệp hội đường ô tô quốc tế