Tuyển tập 13.500 câu đàm thoại luyện dịch tiếng Anh – Mỹ thông dụng và hiện đại, Nguyễn Trùng Khánh