Tag: luyen dich

Cẩm nang luyện dịch và ngữ pháp tiếng Anh, Lê Văn Sự, Translation and Grammar

Cẩm nang luyện dịch và ngữ pháp tiếng Anh, Lê Văn Sự, Translation and Grammar
– 24 bài kĩ thuật dịch
– 100 bài dịch anh Việt, Việt anh về đủ loại đề tài
– 20 bài ngữ pháp về từ loại Tiếng Anh
– 12 bài ngữ pháp về cụm, mệnh đề, câu
– Có đáp án cho các bài luyện dịch

367 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách photo: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: [email protected]

Bài tập luyện dịch Việt Hoa, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

Bài tập luyện dịch Việt Hoa, Trương Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 || Email: [email protected]

100 bài luyện dịch Việt – Anh, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh

100 bài luyện dịch Việt – Anh, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh biên soạn

  • Dành cho mọi đối tượng tự luyện dịch Việt – Anh
  • Tuyển dịch một số bài trong quốc văn giáo khoa thư
  • Tục ngữ Việt – Anh thông dụng nhất

Báo giá bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: [email protected]

Luyện dịch Việt Anh – Dương Ngọc Dũng

Luyện dịch Việt Anh – Dương Ngọc Dũng

Báo giá: bản mềm PDF: 80.000 đ | Sách photo: 120.000 (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: [email protected]

Luyện dịch Hoa Việt, Việt Hoa, Trường ĐH Hà Nội, Trần Thị Thanh Liêm, Trần Hoài Thu

Luyện dịch Hoa Việt, Việt Hoa, Trường ĐH Hà Nội, Trần Thị Thanh Liêm, Trần Hoài Thu

378 trang

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Sách in: 90.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911 | Email: [email protected]

Luyện dịch Anh Việt, Việt Anh, Lê Huy Lâm, Trương Hoàng Duy, Phạm Văn Thuận

Luyện dịch Anh Việt, Việt Anh, Lê Huy Lâm, Trương Hoàng Duy, Phạm Văn Thuận

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 VNĐ || Sách photo: 70.000 đ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 || Email: [email protected]

100 bài luyện dịch Việt Anh (100 Vietnamese English translations) Võ Liêm An, Võ Liêm Anh

100 bài luyện dịch Việt Anh (100 Vietnamese English translations) Võ Liêm An, Võ Liêm Anh

  • Dành cho mọi đối tượng
  • Tự luyện dịch Việt Anh
  • Tuyển dịch một số bài trong quốc văn giáo khoa thư
  • Tục ngữ Việt Anh thông dụng nhất

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 VNĐ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 || Email: [email protected]

kỹ năng luyện dịch tiếng Anh từ trung cấp đến nâng cao (translation skills from intermediate to advanced english) Lê Minh Cẩn

kỹ năng luyện dịch tiếng Anh từ trung cấp đến nâng cao (translation skills from intermediate to advanced english) Lê Minh Cẩn

Báo giá: bản PDF: 80.000 VNĐ | Bản sách in: 100.000 VNĐ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911 | Email: [email protected]