A practical English Grammar for vietnamese Learners and Students by Le Ton Hien

A practical English Grammar for vietnamese Learners and Students by Le Ton Hien

Một số các trang:

[​IMG]

[​IMG]

Các cuốn khác của thầy Hiến về Phiên Dịch

Tự học phiên dịch Việt Anh, anh Việt, Lê Tôn Hiến

Báo giá, bản mềm PDF: 50.000 VNĐ || Sách gốc: 120.000 VNĐ (chưa ship) – còn 2 cuốn

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com