Tag: actual test

Ielts writing recent actual tests

Ielts writing recent actual tests

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng viết Tiếng Anh, đặc biệt là có ý định nâng cao điểm số trong bài thi IELTS Writing, cuốn sách IELTS Writing Recent Actual Tests sẽ là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. IELTS Writing Recent Actual Tests đưa ra những lỗi thường gặp trong bài viết IELTS, cách sử dụng từ ngữ để tạo nên bài viết IELTS hoàn hảo và những kỹ năng để viết luận cho Task 2.

Mục lục


Chương 1: Tìm hiểu về môn thi Viết IELTS

Mục 1: Bài thi Viết IELTS cần những yếu tố nào?

 1. Có phải biết nhiều từ đơn tiếng Anh sẽ giúp thí sinh làm tốt bài thi Viết IELTS?
 2. Vì sao bạn không thể viết được như văn mẫu?
 3. Làm thế nào để có thể diễn đạt súc tích trong số lượng từ cho phép, nhất là khi bạn có nhiều ý hay?

Mục 2: Ba sai lầm nghiêm trọng khi làm bài thi Viết IELTS

 1. Tham khảo các bài viết mẫu tai hại
 2. Sử dụng các từ “đao to búa lớn”
 3. Đưa ra quan điểm thiên lệch hoặc quan điểm trung lập khó hiểu

Mục 3: Kế hoạch ôn luyện để chuẩn bị cho môn thi Viết IELTS

Kế hoạch luyện viết luận cho Task 2

Kế hoạch luyện viết bài mô tả biểu đồ cho Task 1

 

Chương 2: Ngôn từ tạo nên bài viết hay

Mục 1: Các từ/ cụm từ hữu ích

 1. Ý tưởng cụ thể và thực tế sẽ giúp câu tiếng Anh của bạn trở nên gần gũi hơn
 2. Thủ thuật tránh cách diễn đạt tuyệt đối hóa
 3. Cấu trúc so sánh và đối chiếu
 4. Cấu trúc song song

Mục 2: Câu đơn: đơn giản nhưng không đơn điệu

 1. Viết câu đơn đúng
 2. Viết câu đơn hay

 

Chương 3: Kỹ năng viết luận cho Task 2

Mục 1: Bốn dạng đề thi cơ bản của Task 2

 • Đề 1
 • Đề 2
 • Đề 3
 • Đề 4

Mục 2: Giới thiệu 48 đề trọng tâm trong kho đề của Task 2

 

Chương 4: Cách viết bài mô tả biểu đồ cho Task 1 của đề học thuật

Mục 1: Bài viết mô tả biểu đồ dạng số liệu

 1. Cách viết bài mô tả biểu đồ ở trạng thái động
 2. Cách viết bài mô tả biểu đồ ở trạng thái tĩnh
 3. Cách viết bài mô tả biểu đồ ở dạng kết hợp

Mục 2: Bài viết mô tả biểu đồ dạng hình ảnh

 1. Cách viết bài mô tả biểu đồ tiến trình
 2. Cách viết bài mô tả bản đồ

Mục 3: Từ ngữ cần thiết trong bài viết mô tả biểu đồ

 1. Các mẫu câu và từ hữu ích trong bài viết mô tả biểu đồ dạng số liệu
 2. Các mẩu câu hữu ích trong bài viết mô tả biểu đồ dạng hình ảnh

 

Chương 5: Cách viết thư cho Task 1 của đề đào tạo tổng quát

Mục 1: Giới thiệu khái quá

 1. Các dạng đề của Task 1
 2. Bố cục của bức thư
 3. Từ ngữ cơ bản được dùng trong bức thư

Mục 2: Các dạng đề thường gặp và thư mẫu

 1. Đề yêu cầu viết thư phàn nàn/ khiếu nại
 2. Đề yêu cầu viết thư xin lỗi
 3. Đề yêu cầu viết thư hỏi thông tin
 4. Đề yêu cầu viết thư cảm ơn
 5. Đề yêu cầu viết thư thỉnh cầu/ đề nghị

Phụ lục: Các bài mẫu tham khảo của “đề con” trong kho đề của môn Viết IELTS

Báo giá: 80.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Ielts reading recent actual tests

Ielts reading recent actual tests

Nội dung:

IELTS Reading Recent Actual Tests 2007 – 2011 

List of Reading Passages and their Test Dates

 • Test 1

William Gilbert anf Magnetism      20 Jannuary 2007         5 August 2010

The 2003 Heatwave                     20 Setember 2007        10 January 2009

                                                     30 October 2010

Amateur Naturalists                      13 december                 2 April 2007

 • Test 2

How to Spot a Liar?                       31 March 2007              21 March 2009 30 January 2010

Being Left – handed in a Right – handed World         30 January 2010              17 September 2011

What Is a Dinosaur?

 • Test 3

Learning by Examples                  17 November 2007         7 Fedbruary 2009               15 September 2011

A New Ice Age                              14 July 2007                   13 October 2007                  7 Fedbruary 2009
26 September 2009       19 November 2009
The Fruit Book                             20 September 2007

 • Test 4

The Mozart Effect                        13 December 2007           14 March 2009
The Ant and the Mandarin           1 September 2007            25 June 2011
Music: Language We All Speak   1 September 2007            16 September 2010

 • Test 5

Wonder Plant                        25 April 2009               6 March 2010              9 July 2011
Children’s Literature              23 October 2008         6 March 2010              9 July 2011

 • Test 6

The Sweet Scent of Success                                      10 April 2010                          29 October 2011
Mrs. Carlill and the Carbolie Smoke Ball                     10 April 2010                          19 May 2011
Communicating Styles and Conflict                             10 April 201

 • Test 7

New Zealand Seaweed                 25 October 2007           9 August 2008                   8 August 2009
Optimism and Health                    21 April 2007                 23 Fedbruary 2008            31 July 2010
The Columbian Exchange            31 March 2010

 • Test 8

Going Bananas                                          8 January 2011
Coastal Archaeology of Britain                   8 January 2011
Travel Books                                              8 January 2011

Báo giá: 40.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com 

Ielts speaking recent actual test & suggested answers

Ielts speaking recent actual test & suggested answers

 • IELTS Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers là quyển sách tập hợp tất cả các bài IELTS Speaking Tests từ năm 2005 đến năm 2013. Đây là những bộ đề thi thật được tổng hợp lại. Thông qua bộ sách này, các bạn có thể nắm được cụ thể đề thi thật là như thế nào/
 • IELTS Speaking Recent Actual Tests & Suggested Answers sẽ cho các bạn những hướng dẫn khá hay và cụ thể về cách trả lời phần speaking. Phần này mình nghĩ không hề dễ, việc có được các tips trong này sẽ một phần nào giúp bạn đạt được điểm cao hơn đáng kể so với bình thường

Báo giá: 60.000 đ

liên hệ: 0988.674.911 email: tailieuso@gmail.com