Tag: vo liem an

100 bài luyện dịch Việt – Anh, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh

100 bài luyện dịch Việt – Anh, Võ Liêm An, Võ Liêm Anh biên soạn

  • Dành cho mọi đối tượng tự luyện dịch Việt – Anh
  • Tuyển dịch một số bài trong quốc văn giáo khoa thư
  • Tục ngữ Việt – Anh thông dụng nhất

Báo giá bản mềm PDF: 50.000 đ | Bản sách: 80.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

100 bài luyện dịch Việt Anh (100 Vietnamese English translations) Võ Liêm An, Võ Liêm Anh

100 bài luyện dịch Việt Anh (100 Vietnamese English translations) Võ Liêm An, Võ Liêm Anh

  • Dành cho mọi đối tượng
  • Tự luyện dịch Việt Anh
  • Tuyển dịch một số bài trong quốc văn giáo khoa thư
  • Tục ngữ Việt Anh thông dụng nhất

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 VNĐ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 || Email: tailieuso@gmail.com