Tag: anh my

Sổ tay Anh Mỹ đối chiếu và các từ ngữ tiếng Mỹ thông dụng nhất, Nguyễn Tri Niệm

Sổ tay Anh Mỹ đối chiếu và các từ ngữ tiếng Mỹ thông dụng nhất, Nguyễn Tri Niệm

Đọc thử: Link

Báo giá: Bản mềm PDF: 30.000 đ |Bản word: 40.000 đ

Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

Ulti pronun, the ultimate guide for english pronunciation, giáo trình hướng dẫn toàn diện phát âm chuẩn anh – mỹ

Ulti pronun, the ultimate guide for english pronunciation, giáo trình hướng dẫn toàn diện phát âm chuẩn anh – mỹ

Báo giá: bản mềm PDF: 50.000 đ
Liên hệ: Hotline/Zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com

15000 câu bản ngữ Anh Mỹ Thông dụng by Fath Tan (15000 sentence patterns of daily native english american)

15000 câu bản ngữ Anh Mỹ Thông dụng by Fath Tan (15000 sentence patterns of daily native english american)

Bản mềm PDF: 50.000 vnđ

Liên hệ: hotline/zalo: 0988674911 | Email: tailieuso@gmail.com

Thành ngữ Anh Mỹ dẫn giải – Richard M. Spairs, Châu Văn Thuận biên dịch

Thành ngữ Anh Mỹ dẫn giải – Richard M. Spairs, Châu Văn Thuận biên dịch

Báo giá: Bản mềm PDF: 50.000 đ | Sách photo: 100.000 đ (chưa ship)

Liên hệ: hotline/zalo: 0988.674.911 | Email: tailieuso@gmail.com